BLOG / WRITINGS


2022-01-14

Infant eye tracking studies are replicable, but their predictive value remains unclear
/// Lasten silmänliiketutkimuksista saatiin toistettavia tuloksia, mutta niiden ennustearvo jäi epäselväksi


2022-01-02

Data visualization links
/// Linkkejä datan visualisointiin


2019-10-08

Cross-cultural data revealed new information on early development of infants’ face perception
/// Monikansallinen aineisto toi uutta tietoa lasten kasvohavaintojen varhaiskehityksestä


2018-11-15

The study of infant attention expands in Malawi
/// Vauvan tarkkaavaisuuden tutkimus laajeni Malawissa


pyyxxo.fi